Wednesday, May 16, 2012

SELAMAT HARI GURU

 
Jasa kalian sebagai warga pendidik amat kami hargai


Ya Allah
Tuhan Semesta Alam
Kami  merafakkan  rasa  kesyukuran  kepada-Mu kerana  telah mengizinkan  kami untuk meraikan Hari Guru pada tahun ini..
Ya Allah
Ya Azizi Ya Sattar Ya Fa·alullima yurid
Sesungguhnya  tugas  sebagai  guru  adalah  tugas  yang  mulia  dan  murni sepanjang zaman , justeru  itu  kurniakanlah kepada  guru-guru  kami  hati  yang ikhlas  dalam  menyempurnakan  tanggungjawab  yang  berat  ini  dengan sebaiknya . Lorongkanlah  hati  guru-guru  kami  agar  menjadikan  seluruh  aktriviti dunia
pendidikan  sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keredhaan-Mu semata-mata .
Ya Allah
Ya Mudabbiral amri
Pada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan , memohon ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka ,sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak- anak mereka sendiri ,kurniakanlah kepada mereka kesabaran , ketabahan , semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan , semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawabsebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga , idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya
Ya Allah
Ya Mukawwiral laili wan nahar
Pada kesempatan ini , kami mohon kepada kebesaran dan kehebatan-Mu yaAllah sudilah kiranya Engkau mengurniakan kepada kami sifat yang mulia danakhlak yang luhur , mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik yangsentiasa menghormati guru-guru kami , mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami , kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru ,semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama ,bangsa dan negara tercinta .

1 comment:

Mieds said...

terima kasih ..