Thursday, January 10, 2013

KELAS PENGAJIAN AL-QURAN anjuran KELUARGA AL-BAJURI


Dari Ibnu Mas`ud radhiAllahu `anhu katanya:  ”Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:
“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitabullah (al-Quran), maka ia memperoleh satu kebaikan, sedang satu kebaikan itu akan dibalas dengan sepuluh kali ganda seperti itu.  Aku tidak mengatakan bahwa ‘alif lam mim’ itu satu huruf, tetapi ‘alif’ adalah satu huruf, ‘lam’ satu huruf dan ‘mim’ juga satu huruf.”
(HR at-Turmudzi, katanya ia hasan sahih)
ADALAH DIMAKLUMKAN,KELUARGA AL-BAJURI AKAN MENGADAKAN KELAS MEMBACA,MEMAHAMI SERTA MENGHAYATI AL-QURAN .BUTIRAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:


TARIKH MULA
13 JANUARI 2012
HARI
AHAD
MASA
3:00 PETANG – SOLAT ASAR
TEMPAT
SURAU AL-BAJURI
PENGAJAR
USTAZAH HAMIDAH

SELURUH WARGA KAB,(LELAKI/WANITA/ANAK-ANAK) ADALAH DIJEMPUT HADIR.
Dari `A’isyah radhiallahu `anha, katanya Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:
“Orang yang membaca al-Quran dan ia sudah mahir dengan bacaannya itu, maka ia adalah beserta para malaikat utusan ALLAH yang mulia lagi sangat taat.  Sedang orang yang membaca al-Quran dan ia berasa susah dalam bacaannya (tidak lancar) tetapi ia selalu berusaha, maka untuknya dua pahala.”
(Muttafaq `alaih)

No comments: