Monday, March 17, 2008

Tazkirah Senin No. 8 - By Dato' Zabir

Barang sesiapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, kalau gagal, maka dengan lidahnya dan kalau tak dapat, hendaklah dengan hatinya dan sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman.
-Riwayat Muslim-

No comments: